Profesyonel Yaklaşım
THEGITAL kimdir?

Bi’saniye… Ayrılmayın lütfen…

Dijital Reklam nedir?

Nasıl ki antibiyotiğin saatini kaçırırsanız tedavi edici özelliği kalmıyor, konvansiyonel mecralardaki reklamlar da öyle. Tüketicinin gözünden kaçarsa, satış bakımından tedavi edici özelliği kalmıyor. İşte dijital mecra, konvansiyonel mecradaki reklamın tedavi edici özelliğinin devamını sağlıyor. Tüketiciye reklam mesajını tekrar tekrar ileterek satışa döndürüyor. Üstelik çok daha uygun pazarlama bütçeleriyle…

THEGITAL nasıl çalışır?

Aktarıyoruz. Lütfen beklemeye devam ediniz…

Dijital Kreatif süreç nedir?

İnsan vücudunu düşünün. En önemli organ nedir? Beyin? Öyle ya; organlara çalışma emrini gönderen organ, beyin. Peki kalp olmazsa beyin kime emir gönderecek? Veya mide olmazsa yemekleri kim öğütecek? Böbek olmazsa gereksiz şeyleri kim süzecek? İnsan vücudu bir bütündür. Tıpkı pazarlama dünyası gibi. Reklam, pazarlama dünyasının beynidir. İlana emir gönderir, televizyona emir gönderir, radoya emir gönderir. Ve nihayetinde dijital platforma emir gönderir. Reklam bir bütündür, dijital dünya o bütünün bir organıdır. Thegital’de kreatif süreç, ana briefin bir ayağıdır. Ana brief neticesinde oluşacak çatı fikire, tamamlayıcı fikirler üretir.

THEGITAL süreçleri nasıl yönetir?

Bağlıyoruz…

Dijital Pazar araştırması nedir?

Değişen dünya şartları, insanların mutluluk ve mutsuzluk anlayışlarını da sürekli değiştiriyor. Bu vaziyet, tarihin her döneminde mevcuttu. Günümüzdeki tek fark, değişimin sürat kazanmış olması. Artık gündemler seneden seneye veya aydan aya değil, haftadan haftaya bile değişebiliyor. İşte Thegital’in pazar araştırması buna dayanıyor; zamanla yarışa… Hemen her gün değişen trendleri takip eden Thegital ekibi, pazardaki bu trendleri pazarlama dünyasına entegre ediyor. Elbette söz konusu trendler, yaş grubuna göre çeşitli seperasyonlara ayrılıyor. Öyle ya; beş parmağın beşi bir değil derler. Hedef pazarlar da kendi içlerinde farkılıklar sergiliyor.

THEGITAL Kimdir, Nasıl Çalışır, Süreçleri Nasıl Yönetir?

THEGITAL, 360 derece reklamcılık anlayışına hizmet eden dijital bir reklam ajansıdır. 360 derece reklam fikrine, mecra çeşitliliğine göre bazen 60 derece ile hizmet eder, bazen 120 derece ile, bazen 360 derece ile… Her mecra insan beyninin farklı hafızasına temas eder. Misal radyo mecrası kulak hafızasına hitap eder. Televizyon vela baskı mecrası, görsel hafızaya hitap eder. Dijital mecra ise kâh tüm bunları tek başına üstlenir, kâh hatırlatıcı unsuruyla konvansiyonel mecraların hafızada taze tutulmasına hizmet eder. Thegital, işte buna hizmet eder.

Askeri bir kelime olan strateji, muharebenin nasıl yapılacağını belirleyen kurallar bütünüdür. Stratejiye bağlı kalarak rakip orduya saldırı planı yapılır. Başarıya giden yol ise, her takımın kendi içinde stratejiye dayalı plana bağlı kalarak görevini eksiksiz yerine getirmesine dayanır. Pazarlama dünyası da aynı esaslara dayanır. Rakip firmalara karşı btrateji belirlenir. O stratejiye bağlı olarak kreatif plan yapılır. Her reklam departmanı, o plana bağlı kalarak görevini eksiksiz erine getirmek mecburiyetinde ve azmindedir. Thegital işte bu esasla konsantrasyon sağlar. Kendi içinde bağımsız ancak reklamın çatı fikrine (stratejiye ve planlamaya) disiplinle bağlı kalarak…

Thegital, tıpkı THE’da olduğu gibi her birinin şahsına münhasır rahatsızlığı bulunan dijital reklamcılarla çalışır. Klişeden, taklitten (ortalama reklamcılar buna esinlenme diyor) ve egodan rahatsız reklamcılar…

Eklemeden geçmeyelim: Thegital çalışanları hiç çalışmazlar. Konfüçyüs’ün de dediği gibi; sevdiğiniz işi yaparsanız, hayat boyunca tek bir dakika bile çalışmazsınız. Bu sebeple Thegital’de Pazartesi sendromu yoktur, Cuma akşamlarının sevindirici bir tarafı ise hiç yoktur.

Reklam sürecine gelecek olursak…

Thegital'de reklam süreci, tıpkı THE’de olduğu gibi beş aşamadan oluşur:

1- Brief (Devlet Sırrı) Aşaması: Marka yöneticilerinden brief alınır. Ancak brief öyle hemen kreatif ekiple paylaşılmaz. Ajans briefi 360 derece reklamcılık anlayışıyla etüt eder ve Thegital’in üzerine düşen görev belirlenir.

2- Debrief (Lozan) Aşaması: Marka yönetimine karşı brief sunulur. Yani “Bakın bu stratejik esasla çalışmaya başlıyoruz hemfikir miyiz?” briefidir. Reklamveren ajansa “Aynı dili konuşuyoruz; bravo” derse tokalaşılır ve anlaşma sağlanır. Kreatif ekip olandan ve de bitenden halen habersizdir.

3- Yaratıcılık (Devrim) Aşaması: Brief, kreatif ekiple paylaşılır. Kreatif ekip olayı şaşkınlıkla ve sevinçle karşılar. Hani sabah gökyüzü masmaviyken öğleden sonra kar bastırır ya… Sonrası kar topu ve eğlencedir. Öncelikle kreatif brief ekip içinde etüt edilir. Toplantılar yapılır. Yakın arkadaşlar, ortada uçuşan fikirleri beğenmeyerek birbirlerini geçici olarak kırmak suretiyle çöpe atarlar. Ancak herkes bilir ki ana amaç, strateji doğrultusunda en yapılmamış, en bakir ve en satış getirici fikre ulaşmaktır.

4- Uygulama (Tören) Aşaması: Fikri bulan kreatif ekip, bunu hedef pazarın algısına uygun bir dile çevirerek çalışmaya başlar. Bundan sonraki tek süreç, zamanla yarıştır. Zira Thegital’in bir diğer alametifarikası, süratli uygulama ile markanın kısa sürede mecrada yer almasını sağlamaktır.

5- Ölçüm (Bayram) Aşaması: Dijital mecranın en önemli özelliği, ölçümleme yapılabilmesidir. Thegital, satış sonrası servis hizmeti misali, yaptığı kreatif çalışmaların markaya geri dönüşünü titizlikle analiz eder. Yüzde yüz başarı olsa dahi, daha iyisini hedefler. Zira Thegital bilir ki her başarı, yerini yeni başarılara bırakmak üzere eskimeye mahkumdur. Japonlar buna Kaizen felsefesi diyorlar. Yani sürekli gelişim…

Özetle:

Thegital, sosyolojinin kurucu babası İbn-i Haldun’un Mukaddime'sini örnek alır.

Mukaddime der ki sadece canlı varlıkların değil, her şeyin ömrü vardır.

Özellikle fikirlerin…

Ölümsüzlük, sürekli gelişimde yatar.

Vecizede de belirtildiği gibi:

“Taşı delen suyun kuvveti değil, damlaların sürekliliğidir."

Detayları yüzyüze konuşalım…

X
LIVE VIEW ISTANBUL